Anarkiv

Att läsa gammal stil


Gammal stil

Att läsa gammal stil kan för den ovane verka näst intill omöjligt. Men med lite kännedom om stilen och med lite vana blir det snart lättare.

Den stil släktforskare kan stöta på som kan vara besvärlig är den som användes på 1700-talet. Senare in på 1800-talet började man skriva så som vi är vana.

Nedan presenteras denna 1700-talsstil och kommenteras vad man speciellt bör lägga märke till. Naturligtvis kommer inte stilen i böckerna att följa denna teoretiska mall utan stora variationer i handstil förekom då som nu. Men för att kunna förstå och bemästra 1700-talstext måste man känna till grunderna. Sidan avslutas med några övningstexter. När du kan läsa dem har du kommit långt!

Bokstav Versal Gemen Kommentar
A a Obs öglebrytningen, dvs den extra slängen
B b Obs tvärstrecket över stapeln för versalt B
C c
D d
E e Gement e liknar ett smalt gement n
F f
G g Obs öglebrytningen
H h Lägg märke till H!
I i I och J betraktas ofta som en och samma bokstav
J j Versalt J ofta försett med ett tvärstreck
K k Gement k har två varianter, det första används i början av ord, det andra inne i ord
L l
M m
N n
O o
P p
Q q Obs öglebrytningen
R r
S s Gement s har två varianter, det andra används i slutet av ord, det första i övrigt
T t
U u Obs kråkan ovanför U som särskiljer det från N
V v V och W kan ses som en och samma bokstav
X x
Y y Obs kråkan ovanför Y som gör att det kan skiljas från G
Z z
Å å
Ä ä
Ö ö
ss Två s kan skrivas samman som man gör än idag i tyskan
sk Vissa bokstavskombinationer får ett litet speciellt utseende
st
tt


Läsövningar

Här följer de avslutande läsövningarna, lycka till!

Läsprov 1,    Läsprov 2,    Läsprov 3.

Till övningarna finns facit. När du ansträngt dig ordentligt för att läsa texterna kan du titta i Uppslagboken efter dem!

Uppdaterad 2000-2018 Anarkiv
[Start]